LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Nyheder LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Samling LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Leksikon om øl LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Etiket-forklaring LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Samlerøl-prisliste LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Øllink LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Bryggerihistorie LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Faq LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Forsiden LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Mail LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Ølsmagning LoveOl_mini.gif (1020 bytes)


Frederikshavn Bryggeri

Fra bogen Dansk Handel og Industri Bind III 1935

Frederikshavns Bryggeri

Bryggeriet, der grundlages i Aaret 1897 af Brygger C. Christensen, som drev det til Aaret 1903, blev overtaget af den nuværende Indehaver. Brygger J. Pedersen i Aaret 1912. I de mellemliggende Aar har forskellige Indehavere drevet det.
Bryggeriet, der udelukkende fremstiller Hvidtøl og beskæftiger 2-3 Personer, har endvidere Oplag for Bryggeriet Thor i Randers og Gær fra Dansk Gær Central samt Handel med Sodavand fra den lokale Mineralvandsfabrik.
Bygningerne, Bryggeriet er installeret i, er opført i Aaret 1897 og udvidet og moderniseret i Aaret 1925.

Siden Overtagelsen i 1912 har Brygger Pedersen støt og roligt arbejdet sin Forretning frem, og Kundekredsen, som forefindes overalt i Byen og Oplandet, forøges stadig
Brygger J. Pedersen er født den 3. September 1883 i Albæk Sogn.