LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Nyheder LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Samling LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Leksikon om øl LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Etiket-forklaring LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Samlerøl-prisliste LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Øllink LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Bryggerihistorie LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Faq LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Forsiden LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Mail LoveOl_mini.gif (1020 bytes) Ølsmagning LoveOl_mini.gif (1020 bytes)


Vendia, Hjørring

Fra bogen Dansk Handel og Industri Bind III 1935

AKTIESELSKABET VENDIA
I Efteraaret 1882 samledes i Hjørring en Kreds af Borgere for at drøfte Oprettelsen af et Bayersk- og Hvidtølsbyggeri. Man blev ogsaa enige om at oprette
et sådant og gik straks i Gang med Arbejdet. Fra flere Sider mødte man imidlertid stærk Modstand mod Planen, og først den 22. Maj Aaret efter stiftedes Aktieselskabet. Bryggeriet fik Navnet Vendia paa grund af dets Beliggenhed i Vendsyssel.
Bestyrelsens første Formand var Thomas P. Olesen, der virkede som saadan til sin død i 1919. Tidligere Brygmester paa Bryggeriet cand. pharm. I. C. Wibroe er nu Leder af Virksomheden, som ikke mindst under hans Ledelse har bevirket store Udviklingsmuligheder. Udenfor København findes der kun faa Bryggerier, der er indrettet og drevet efter saa moderne Principper som »Vendia «, der i Aarenes Løb har haft stor Betydning ikke alene for Hjørring, men for hele Vendsyssel.


Lå på Frederikshavnsvej. I 1894 havde det telefon 122, dengang bryggede de lagerøl, pilsnerøl, maltextrakt, bitterøl, extra Øl, og hvidtøl 1 2 3. Bryggeriet har også lavet en Pappenheimer-øl med rund etiket.

Vendia blev overtaget af Ceres i 1964 og lukket i 1989.