Dansk Samling Etiket-forklaring Samlerøl prisliste Øllink

Samling hele verden

Faq Mail Forsiden
Ølsmagning Nyheder Leksikon om øl Bryggerihistorie

Etiket-forklaring

For at undgå for lange forklaringer har jeg benyttet mig af forkortelser og egne systemer i min danske samling.

Jeg har valgt at give hver brystetiketform et tal.

Halsetiketformer er betegnet med bogstaver.

Bagsideetiketter har fået romertal.


Etiketformerne ses her:

Brystetiketter 1-13, 14-28, 29-40, 41-

Halsetiketter A-S

Bagsideetiketter I-VIII

Efter etiketformen følger:

Indholdsmængden, hvis den er 33cl, er det sjældent den er nævnt.

Farverne på etiketten.

Hvis etiketten/dåsen indeholder et produktionsnummer er det skrevet.

Ofte står der til sidst et tal som begynder med to versaler, f.eks. TU056. Det er et nummer, jeg har givet øllen i min samling.

Forkortelser:

Følgende forkortelser er benyttet:

d-b = dato på brystetiket

d-h = dato på halsetiket

D-S-G = Leverandør til det danske, svenske og græske hof

D-S = Leverandør til det danske og svenske hof

fl. = flaske

Gl. dekl = deklaration som ender med "andre tilsætningsstoffer"

Kl. = klasse

Ny dekl. = deklaration som indeholder farvestoffer med mere.

Skr.= skrift

Stkod = stregkode

Svejsn. = Svejsning

Tegn. = tegning

u.d. = uden deklaration

år?? = når jeg ikke kender årstallet på øllen.

1971-78 = etiketten har været benyttet mellem 1971 og 1978.